ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงชื่นชมคุณภาพของการประชุมสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) -เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นหลายแห่งทั่วประเทศ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงต่างก็ชื่นชมคุณภาพของการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ สมัยที่15 โดยเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจของรัฐสภาจะเกิดประสิทธิผลจริงในชีวิตสังคม

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงชื่นชมคุณภาพของการประชุมสภาแห่งชาติ - ảnh 1

 นาย หวอวันเถือง หัวหน้าคณะกรรมการผู้แทนศาสนาพุทธนิกายหว่าหาว จังหวัด เตี่ยนยสงและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากที่เป็นชาวพุทธิกายหว่าหาว ในจังหวัดได้ให้ความสนใจและติดตามการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 นี้อย่างใกล้ชิด นาย เถือง กล่าวว่า เนื้อหาและคุณภาพของการประชุมเป็นไปตามข้อกำหนด ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่เร่งด่วนที่ประชาชนกังวล การตั้งและตอบกระทู้ถามระหว่างผู้แทนสภาแห่งชาติกับสมาชิกรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี มีความตรงไปตรงมาและมีความรับผิดชอบสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เวลาอย่างมากในการหาแนวทางแก้ไขเพื่อรับมือกับโควิด 19 ผมหวังว่ารัฐบาลและรัฐสภาจะมีมาตรการแก้ไขเพื่อให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ และประชาชนสามารถฝ่าฟันภาวะโรคระบาดได้ปลอดภัย

สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นเยาว์ นาย ชอน มิน ฟู อายุ 22 ปี ในแขวงฮึงเหลย เขตนิงเกี่ยว เมืองเกิ่นเทอ แสดงความเห็นว่า การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สภาแห่งชาติได้ผลักดันปฏิบัติอย่างเข้มแข็งใน ภารกิจการสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยม ผมเห็นว่าการตรวจสองจะดำเนินไปอย่างตรงประเด็นปัญหาจากความเป็นจริงและจากการเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อตอบสนองตามความคาดหวังของประชาชน รวมทั้งยกระดับความสามารถในการตรวจสอบของรัฐสภา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด