ผลักดันกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อมีส่วนร่วมกระตุ้นการพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) -  เมื่อเช้าวันที่ 26 มีนาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสนทนาออนไลน์ระหว่างนาย เลก๊วกฟอง เลขาธิการคนที่หนึ่งของกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์กับสมาชิกกองเยาวชนและเยาวชนทั่วประเทศ 

ในการนี้ นาย เลก๊วกฟองได้ยืนยันว่า การผลักดันกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาอย่างมีความคิดสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศัยกภาพของเยาวชนในการพัฒนาประเทศ ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมของเยาวชนเวียดนามในการผสมผสานและการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 นาย เลก๊วกฟองได้เผยว่า “ในการผสมผสาน ต้องมีทักษะด้านภาษา โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คนนิยมใช้มากที่สุดในโลก นอกจากนี้ ต้องเตรียมพร้อมทักษะในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับงานทำและสังคม”

ส่วนสำหรับแนวทางและมาตรการสนับสนุนการทำธุรกิจสตาร์อัพของเยาวชนในการผสมผสาน นาย เลก๊วกฟองได้เผยว่า “มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การช่วยเหลือด้านกฎหมายและเงินทุน การจัดตั้งช่องทางที่เชื่อมโยงโครงการธุรกิจสตาร์ทอัพของเยาวชนกับนักลงทุนต่างๆ”

สำหรับการช่วยเหลือเยาวชนพิการ นาย เลก๊วกฟองได้ย้ำว่า กองเยาวชนคอมมิวนิสต์ส่วนกลางได้จัดตั้งสโมสรเยาวชนคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยเหลือกันในการพัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด