ผลักดันการขยายตัวและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลักในภาคเหนืออย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) -นี่คือเป้าหมายที่ถูกระบุในคำสั่งที่ 25 ของนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกที่เพิ่งลงนามเมื่อเร็วๆนี้  
ผลักดันการขยายตัวและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลักในภาคเหนืออย่างยั่งยืน - ảnh 1 เขตเศรษฐกิจหลักในภาคเหนือ

เขตเศรษฐกิจหลักในภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดและนคร 7 แห่งได้แก่กรุงฮานอย นครไฮฟอง จังหวัดกว๋างนิง จังหวัดหายเยือง จังหวัดฮึงเอียน จังหวัดหวิงฟุกและจังหวัดบั๊กนิง  ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กลาโหมและความมั่นคงของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 32 ของจีดีพีเวียดนาม แต่อย่างไรก็ดี  การพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจหลักในภาคเหนือกำลังต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ

เพื่อใช้ศักยภาพและจุดแข็งและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลักในภาคเหนืออย่างยั่งยืน ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้บริหารของกระทรวง หน่วยงาน ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครต่างๆในเขตเศรษฐกิจหลักในภาคเหนือพัฒนาด้านที่เป็นจุดแข็ง เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูป การประดิษฐ์ การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การท่องเที่ยวและการพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น จัดทำร่างกฎหมายการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดต่างๆของกฎหมายการลงทุนและกฎหมายสถานประกอบการตามแนวทางดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ให้ความสนใจต่อการปฏิบัติโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครต่างๆต้องมีกลไกพิเศษเพื่อพัฒนาสถานประกอบการระดับภูมิภาคและโลก ผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด