ผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในภาคการเมือง

(VOVworld) – การสัมมนาเกี่ยวกับการผลักดันการประชาสัมพันธ์ความเสมอภาคทางเพศในภาคการเมืองโดยเน้นวิเคราะห์สถานการณ์ผู้แทนหญิงที่เข้าร่วมสำนักงานที่มาจากการเลือกตั้งพรรคสาขาทุกระดับ...

ผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในภาคการเมือง - ảnh 1
เพิ่มจำนวนสตรีที่เป็นผู้แทนรัฐสภา (Photo VNplus)

(VOVworld) – วันที่ 23 มีนาคม ที่กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการผลักดันการประชาสัมพันธ์ความเสมอภาคทางเพศในภาคการเมืองโดยเน้นวิเคราะห์สถานการณ์ผู้แทนหญิงที่เข้าร่วมสำนักงานที่มาจากการเลือกตั้งพรรคสาขาทุกระดับและผู้บริหารภาครัฐ พร้อมทั้งสรุปผลการวางแผนและฝึกอบรมแหล่งบุคลากรหญิงในเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผู้แทนทุกคนได้เสนอว่า ในเวลาข้างหน้า ต้องเพิ่มการชี้นำและการบริหารในพรรคสาขาทุกระดับเกี่ยวกับงานด้านสตรีและความเสมอภาคทางเพศ ผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับความรู้และเปลี่ยนประพฤติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ โดยเฉพาะในภาคการเมือง พร้อมทั้งสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์การฝึกอบรมแหล่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และผู้บริหารหญิงในทุกด้านและทุกท้องถิ่น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด