ผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากร

(VOVworld) – ต้องเป็นฝ่ายรุกในการควบคุมอัตราการให้กำเนิดบุตรอย่างเหมาะสมทั้งทารกชายและหญิง พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายของประชาชนและตอบสนองความต้องการแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง

ผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากร - ảnh 1
(VOVworld) – “ต้องเป็นฝ่ายรุกในการควบคุมอัตราการให้กำเนิดบุตรอย่างเหมาะสมทั้งทารกชายและหญิง พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายของประชาชนและตอบสนองความต้องการแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพื่อภารกิจพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย พัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน” นี่คือเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์เพื่อขานรับวันประชากรโลก 11 กรกฎาคม วันประชากรเวียดนาม 26 ธันวาคมและกิจกรรม “การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขาดความสมดุลทางเพศของทารกแรกเกิดเพื่อขานรับวันเด็กหญิงโลก 11 ตุลาคม” ในปี 2014 มีประชาชนเกือบ 3 พันคนได้รับการฝึกอบรมและยกระดับความรู้เกี่ยวกับทักษะความสามารถในการให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากร การวางแผนครอบครัว ในการประชุมสรุปโครงการกับกระทรวง หน่วยงานและองค์การส่วนกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจประชากรและการวางแผนครอบครัวปี 2014 นายเหงียนวันเติน รองอธิบดีทบวงประชากร การวางแผนครอบครัวได้กล่าวย้ำถึงแนวทางและหน้าที่ในการประสานงานระหว่างทบวงฯกับกระทรวง สำนักงานและหน่วยงานส่วนกลางในปี 2015 ว่า “ปี 2015 เป็นปีสุดท้ายที่เราต้องบรรลุจำนวนประชากรต่ำกว่า 93 ล้านคน รักษาอัตราการพัฒนาประชากรอยู่ที่ร้อยละ 1 เพื่อทำให้อัตราการคลอดบุตรเหลือ 1.9 คนต่อครอบครัว รักษาอัตราการคุมกำเนิดที่ทันสมัยให้อยู่ที่ร้อยละ 70 อัตราเด็กเพศชายกับเด็กเพศหญิงอยู่ที่ 113 ต่อ 100 คน ซึ่งการปฏิบัตินี้ต้องการความพยายามของหน่วยงานทุกระดับและเป็นพื้นฐานให้แก่การบรรลุเป้าหมายต่างๆของยุทธศาสตร์ประชากร – สุขภาพการคลอดบุตรช่วงปี 2011-2020” ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด