ผลักดันการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กฎหมายตำรวจทะเลเวียดนาม

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ลงนามมติอนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กฎหมายตำรวจทะเลเวียดนามในช่วงปี 2019-2023 

การลงนามอนุมัติมติฉบับนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคทุกคน กองกำลังติดอาวุธและประชาชนเกาะติดแนวทาง นโยบาย ทัศนะของพรรคเกี่ยวกับการบริหาร การปกป้องทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ เนื้อหาขั้นพื้นฐานของกฎหมายตำรวจทะเลเวียดนาม อีกทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคและโลกมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมายการบริหารและปกป้องทะเลและเกาะแก่งของเวียดนาม รวมทั้งกฎหมายตำรวจทะเลเวียดนาม สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ประเทศเวียดนามที่ใฝ่สันติภาพ การเป็นสมาชิกของอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 มีความรับผิดชอบ ให้ความเคารพ ปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและพร้อมร่วมมือกับประชาคมโลกรับมือกับความท้าทายร่วม มุ่งสู่เป้าหมายรักษาเขตทะเลที่มีเสถียรภาพ สันติภาพ ผสมผสานและพัฒนาอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด