ผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิรูประเบียบราชการ

(VOVworld) – ใน 6 เดือนแรกของปีนี้ รัฐบาล นายกรัฐมนตรี กระทรวงและหน่วยงานต่างๆได้ประกาศใช้เอกสารกฎหมายเพื่อปฏิรูประเบียบราชการ 4,400 รายการจาก 4,700 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.8

ผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิรูประเบียบราชการ - ảnh 1
รองนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำ
การปฏิรูประเบียบราชการของรัฐบาลในการประชุม

(VOVworld) – เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดการลงทุน ใน 6 เดือนแรกของปีนี้ รัฐบาล นายกรัฐมนตรี กระทรวงและหน่วยงานต่างๆได้ประกาศใช้เอกสารกฎหมายเพื่อปฏิรูประเบียบราชการ 4,400 รายการจาก 4,700 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.8 กระทรวงการคลังยังผลักดันการเชื่อมโยงกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติระเบียบการ one stop service กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆผลักดันการปฏิรูประเบียบการสำหรับเจ้าหน้าที่ราชการ นอกจากนั้น คณะกรรมการชี้นำของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆได้ปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการปกครองและการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการชี้นำการปฏิรูประเบียบราชการของรัฐบาลและปฏิบัติหน้าที่ใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2015 รองนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการปฏิรูประเบียบราชการของรัฐบาลได้ย้ำว่า “กระทรวงและหน่วยงานแต่ละแห่งต้องวางแผนและแก้ไขระเบียบราชการอย่างเป็นรูปธรรม พวกเราต้องยืนหยัดแนวทางการปฏิรูประเบียบราชการ เช่นนายกรัฐมนตรีได้วางแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักรัฐบาลก็ต้องมีความรับผิดชอบ ส่วนกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต้องแนะนำและวางแผนการปฏิบัติ การปฏิรูประเบียบราชการในกระทรวงและหน่วยงานมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อมีส่วนร่วมปรับปรุงระเบียบราชการให้ดีขึ้น”.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด