ผลักดันการเข้าร่วมของอาเซียนในห่วงโซ่คุณค่าโลกหลังวิกฤตโควิด -19

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ได้มีการจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “การแปรความท้าทายให้เป็นโอกาส การเข้าร่วมของอาเซียนในห่วงโซ่คุณค่าของโลกหลังวิกฤตโควิด -19” โดยมีสำนักงานของอาเซียน 21 แห่งที่ดูแลงานด้านการสร้างสรรค์ประชาคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมเข้าร่วม 

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม นาย Satvinder Singh รองเลขาธิการอาเซียนที่ดูแลประชาคมเศรษฐกิจหรือ AEC ได้ย้ำว่า ห่วงโซ่คุณค่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลง การผลักดันการเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าจะช่วยให้เศรษฐกิจอาเซียนฟื้นฟูอย่างยั่งยืนและอาเซียนมีโอกาสที่ดีเพื่อได้รับผลประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าว

ส่วนนาย John Lambe เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำอาเซียนได้ชี้ชัดว่า ในปีนี้ AEC เน้นพัฒนาในด้านหลัก เช่น การฟื้นฟู เทคโนโลยีดิจิทัลและความยั่งยืน อังกฤษและอาเซียนจะร่วมกันฟันฝ่าการแพร่ระบาดและผลักดันการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว รอบด้านและยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด