ผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD)-การจัดตั้งกลไกการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นความต้องการที่เร่งด่วน 

เนื้อหาดังกล่าวถูกระบุในรายงานการเมืองที่ยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 บรรดาผู้แทนเห็นว่า ท้องถิ่นต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  นาย ฝามวันเหิว รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิงถวนได้เห็นว่า

“จนถึงขณะนี้ จังหวัดนิงถวนได้ยืนยันสถานะในการเป็นหนึ่งของศูนย์กลางด้านพลังงานหมุนเวียนเนื่องจากการปฏิบัตินโยบายอย่างถูกต้องของรัฐบาลและสภาแห่งชาติ รวมทั้งมติที่ 55 ของคณะกรรมการกลางพรรค จังหวัดนิงถวนมีความประสงค์ว่า มตินี้จะได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างเขตอย่าง  มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาในท้องถิ่นต่างๆและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจเวียดนาม”

บรรดาผู้แทนยังเห็นว่า ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล จังหวัดและเขตเศรษฐกิจต่างๆต้องผลักดันการเชื่อมโยง ซึ่งจะสร้างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจทางทะเลในระดับสูง นาย เหงวียนห่งหลิง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดห่าติ๋งได้เผยว่า

“เอกสารของการประชุมครั้งนี้กำหนด 12 มาตรการหลักเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมทั้ง มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในจังหวัดห่าติ๋ง เขตหวุงอ๊างได้รับการกำหนดว่า เป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของจังหวัดฯ ในเวลาที่จะถึง ควบคู่กับการเสร็จสิ้นการจัดทำการวางผัเพื่อยื่นเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ทางการจังหวัดฯจะเสร็จสิ้นการวางผังเขตเศรษฐกิจ โดยเขตหวุงอ๊างจะเน้นพัฒนาด้านหลัก เช่น เหล็ก ไฟฟ้า บริการโลจิสติกส์และท่าเรือน้ำลึก”.   


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด