ผลักดันการเบิกจ่ายเงินทุน ODA ในปี 2020

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ณ นครเกิ่นเทอ รองนายกรัฐมนตรี ฝามบิ่งมิงได้ประชุมกับผู้บริหารนครเกิ่นเทอ  จังหวัดเบ๊นแจ บากเลียว ลองอานและหวิงลองเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติโครงการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการหรือ ODA ในท้องถิ่นต่างๆ 
ผลักดันการเบิกจ่ายเงินทุน  ODA ในปี 2020 - ảnh 1 รองนายกรัฐมนตรี ฝามบิ่งมิง

ในการนี้ ตัวแทนของจังหวัดและนครต่างๆได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การเบิกจ่ายวงเงิน  ODA ในการปฏิบัติโครงการต่างๆในท้องถิ่น พร้อมทั้ง เสนอให้รัฐบาลช่วยแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัติโครงการ ส่วนรองนายกรัฐมนตรี ฝามบิ่งมิงได้กำชับให้ผู้บริหารของจังหวัดและนคร 5 แห่งมีความตั้งใจในการชี้นำการเบิกจ่ายวงเงิน  ODA  ในปี 2020 พร้อมทั้ง เสนอให้เน้นระดมแหล่งเงินทุน  ODA เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติโครงการ.  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด