ผลักดันการใช้ไฮโดรเจนเพื่อมุ่งสู่การสร้างความสมดุลในการใช้คาร์บอนในอาเซียน

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 13 เมษายน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออกหรือ ERIA ได้ประกาศผลการวิจัยภายใต้หัวข้อ "ไฮโดรเจน – ส่วนสำคัญของเป้าหมายสร้างความสมดุลในการใช้คาร์บอนในอาเซียน" 

นาย Koji Hachiyama ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ ERIA ได้เผยว่า ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 7 ของสหประชาชาติ ประเทศสมาชิกของอาเซียนและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกต้องผลักดันการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนและการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ เมื่อปี 2019 ERIA ได้จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับ "ความต้องการและศักยภาพจัดสรรพลังงานไฮโดรเจนในเอเชียตะวันออก" เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนไปสู่ "สังคมไฮโดรเจน" บรรดานักวิจัยได้เสนอให้ตั้งเป้าหมายโดยเพิ่มการใช้ไฮโดรเจนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซร้อยละ 5 ในปี 2030 ส่งเสริมการพูดคุยเรื่องการนำไฮโดรเจนมาใช้ในกระบวนการแยกคาร์บอน ตลอดจนกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงสะอาดนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด