ผลักดันความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามกับมาเลเซีย

(VOVworld) – ทั้งสองฝ่ายจะผลักดันการพบปะแลกเปลี่ยนกันในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับสูง จัดตั้งระเบียบการสนทนาเกี่ยวกับนโยบายกลาโหมในระดับรัฐมนตรีช่วยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติเนื้อหาความร่วมมือในกรอบบันทึกช่วยจำว่าด้วยความร่วมมือด้านกลาโหมทวีภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลักดันความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามกับมาเลเซีย - ảnh 1
ทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งโทรศัพท์สายด่วน

(VOVworld) – ในการหารือกับนาย ดาโต๊ะ ฮิชามมุดดิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ณ กรุงฮานอยในเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน พลเอกฝุ่งกวางแทง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามได้แสดงความยินที่ได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียในโอกาสรำลึก 40 ปีการสถาปนาความสัมพัมธ์ร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยแสดงความปรารถนาว่า ในเวลาที่จะถึง ทั้งสองฝ่ายจะผลักดันการพบปะแลกเปลี่ยนกันในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับสูง จัดตั้งระเบียบการสนทนาเกี่ยวกับนโยบายกลาโหมในระดับรัฐมนตรีช่วยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติเนื้อหาความร่วมมือในกรอบบันทึกช่วยจำว่าด้วยความร่วมมือด้านกลาโหมทวีภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งโทรศัพท์สายด่วนและเตรียมลงนามในเอกสารร่วมลาดตระเวณระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การอำนวยความสะดวกให้ตำรวจทะเลของเวียดนามกับกองกำลังป้องกันชายฝั่งทะเลมาเลเซียขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

            ส่วนนาย ดาโต๊ะ ฮิชามมุดดิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียได้ยืนยันว่า มาเลเซียจะร่วมมือกับเวียดนามในด้านการฝึกอบรมแะการแลกเปลี่ยนบุคลากรและข้อมูลข่าวสารต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานและสถานประกอบการด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศมีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสวงหาโอกาสความร่วมมือ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด