ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามกับเขตตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

(VOVworld) – ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามกับเขตตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามกับเขตตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ - ảnh 1
เขตตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเป็นเขตร่วมมือที่มีศักยภาพของเวียดนาม(Photo:dautu )

(VOVworld) – ฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามกับบรรดาหุ้นส่วนเขตตะวันออกลางและแอฟริกาเหนือจะจัดขึ้น ณ กรุงฮานอย ในวันที่๔และ๕ พฤศจิกายนนี้ ตามความคิดริเริ่มของเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆในเขตนี้ โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน  ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน วันที่๒๕เดือนนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้กล่าวว่า “ฟอรั่มนี้จะเป็นโอกาสที่ดีเพื่อให้เวียดนามแนะนำนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและโอกาสลงทุนประกอบธุรกิจของเวียดนามให้กับประเทศในเขตตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือซึ่งเป็นโอกาสเพื่อให้กระทรวง หน่วยงาน ท้องถิ่นและสถานประกอบการเวียดนามศึกษาเพื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสลงทุนประกอบธุรกิจและนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของบรรดาหุ้นส่วนในเขตนี้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอแนวทางและมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับประเทศเหล่นี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำ วัฒนธรรม ประเทศ คนเวียดนาม และขยายสัมพันธไมตรีและความเข้าใจกันระหว่างเวียดนามกับประเทศเหล่านี้”        โอกาสนี้ยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงาน การค้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือด้านการเกษตร การบริการแรงงานและการท่องเที่ยว คาดว่า ประธานประเทศเวียดนามเจืองเติ้นซางจะให้การต้อนรับหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมฟอรั่ม  ส่วนนายกรัฐมนตรีเหงวียนเติ้นหยุงจะเข้าร่วมนัดเปิดฟอรั่มและมีบทปราศรัย./.


คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด