ผลักดันความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจในเขตชายแดน

(VOVWORLD) - การเจรจาครั้งที่ 9 ระหว่างผู้บริหารของคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจจังหวัดกาวบั่ง ประเทศเวียดนามกับคณะผู้แทนเมือง ป่ายเซ่อ มณฑล กวางสี ประเทศจีนได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ณ จังหวัดกาวบั่ง
ผลักดันความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจในเขตชายแดน - ảnh 1  สถานประกอบการของทั้งสองประเทศลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (vietnamplus)

ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องผลักดันการยกระดับจุดผ่านแดน จ่าหลิง-ลู้งปาง ให้เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ เปิดด้านศุลกากร หน่าด๋อง-หน่าไร้ กำหนดแนวชายแดน หน่าด๋อง-หน่าไร้ ตรวจสอบการเก็บค่าสินค้านำเข้าส่งออก ประสานงานในการปรับปรุงระเบียบการให้มีความสมบูรณ์เพื่อยื่นเสนอขออนุมัติการก่อสร้างสะพานสำหรับการขนส่งสินค้าในจุดผ่านแดน ซอกยาง ประเทศเวียดนาม-ผิงเมิ้ง ประเทศจีน กำหนดระเบียบการที่เกี่ยวข้องถึงการนำเข้าส่งออกสินค้า การเข้าออกเมืองสำหรับยานพาหนะและผู้ใช้ยานพาหนะ

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องพัฒนาทางหลวง จ่าหลิง จังหวัดกาวบั่ง-ดั่งดัง จังหวัดหล่างเซิน ก่อสร้างถนนจากตำบล หงอกโน อำเภอ จุ่งแค้ง จังหวัดกาวบั่งไปยังจุดผ่านแดน เย่ออู๊ ประเทศจีน ผลักดันกิจกรรมขนส่งทางบกนานาชาติ กาวบั่ง - ป่ายเซ่อ ณ จุดผ่านแดน จ่าหลิง-ลู้งปาง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด