ผลักดันความร่วมมือเวียดนาม-ฝรั่งเศส

(VOVworld) – ในพิธีปิดการประชุม ตัวแทนท้องถิ่นต่างๆของทั้งสองประเทศได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 7 ฉบับในด้านการแพทย์ การศึกษาและฝึกอบรมและการพัฒนาพื้นที่ในเขตอ่าวของเวียดนาม

ผลักดันความร่วมมือเวียดนาม-ฝรั่งเศส - ảnh 1
การประชุมความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามกับฝรั่งเศสครั้งที่ 9

(VOVworld) – ตามข่าวที่เราได้เสนอไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน การประชุมความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามกับฝรั่งเศสครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “มุ่งสู่รูปแบบการพัฒนาใหม่ ความรับผิดชอบและโอกาสของท้องถิ่นต่างๆในเวียดนามและฝรั่งเศส ตลอดจนหุ้นส่วนต่างๆในท้องถิ่น” ได้เสร็จสิ้นลง ณ ประเทศฝรั่งเศสภายหลังทำการประชุมมา4วันโดยที่ประชุมได้เน้นวิเคราะห์ ประเมินและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ หารือและเห็นพ้องกันต่อแนวทางการผลักดันความร่วมมือเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆให้สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันผ่านรูปแบบความร่วมมือใหม่ด้วยการกำหนดแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและเพิ่มประะสิทธิภาพการบริหารของทางการท้องถิ่น

ในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำฝรั่งเศส นาย Dominique Cap ผู้ว่าราชการเมือง Plougastel ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองท่าไฮฟองและฮาลอง ได้ย้ำถึงแนวทางใหม่เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆของทั้งสองประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น “ผมคิดว่า ความร่วมมือในระยะต่อไป ต้องให้ความสนใจถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ประเด็นที่2คือ ต้องเน้นโครงการของท้องถิ่น โครงการที่สนับสนุนโดยตรงต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นต้น นอกจากนั้น ต้องเพิ่มจำนวนท้องถิ่นที่เข้าร่วม ตลอดจนเนื้อหาที่มีลักษณะสร้างสรรค์ในความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆ”
ในพิธีปิดการประชุม ตัวแทนท้องถิ่นต่างๆของทั้งสองประเทศได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 7 ฉบับในด้านการแพทย์ การศึกษาและฝึกอบรมและการพัฒนาพื้นที่ในเขตอ่าวของเวียดนาม นอกรอบการประชุม ท้องถิ่นและสถานประกอบการของทั้งสองฝ่ายได้พบปะ หารือและเชื่อมโยงความร่วมมือบนพื้นฐานที่เป็นจุดแข็งและมีความต้องการของแต่ละท้องถิ่น บูธที่แนะนำเกี่ยวกับท้องถิ่นของเวียดนามได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อฝรั่งเศสจำนวนมาก 
สำหรับการประชุมความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามและฝรั่งเศสครั้งที่ 10 จะมีขึ้น ณ เมือง Cần Thơ ประเทศเวียดนามในปี 2016./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด