ผลักดันนโยบายเกี่ยวกับงานทำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาเซียนให้ดีที่สุด

(VOVWORLD) -ถึงแม้อาเซียนได้ประสบความคืบหน้าในด้านต่างๆแต่กรอบนโยบายเกี่ยวกับงานทำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอาเซียนต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อสามารส่งเสริมศักยภาพในด้านนี้ให้ดีที่สุด 

นี่คือรายงานทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนที่ประกาศโดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ในวันที่ 9 กรกฎาคม งานทำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทั้งในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร พลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่เอเชียก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสร้างงานทำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ILO คาดว่า ถึงปี 2030 จะมีการสร้างงานทำใหม่ประมาณ 14 ล้านตำแหน่ง ซึ่งสามารถชดเชยให้แก่ความเสียหายจากการตัดลดอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนในตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชีย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด