ผลเสียหายจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวียดนามคิดเป็นร้อยละ 1.5-3ของจีดีพี

(VOVWORLD) - ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่นับวันรุนแรงมากขึ้นกำลังส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจเวียดนาม

ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมสร้างความเสียหาย คิดเป็นร้อยละ 3 ของจีดีพี นอกจากนี้ เวียดนามต้องใช้เงิน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งการแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมถือเป็นหน้าที่ที่เร่งด่วนในปัจจุบัน บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้เผยว่า เวียดนามต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆอย่างประหยัดและมีมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศ นาย เหงวียนเท้ด่ง รองอธิบดีทบวงสิ่งแวดล้อมได้เผยว่า“ในเวลาข้างหน้า มีงานที่ต้องทำอีกมากมายเพื่อผลักดันการบริหารและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยก่อนอื่น ต้องตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อม สองคือต้องผลักดันการตรวจสอบและมีมาตรการป้องกันและควบคุมแหล่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ตลอดจนต้องผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด