ผู้เชี่ยวชาญและสื่อสาธารณรัฐเช็กชื่นชมบทสุนทรพจน์ของประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ

(VOVWORLD) - ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการสาธารณรัฐเช็กชื่นชมบทสุนทรพจน์ของประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 76 โดยเฉพาะความคิดริเริ่มและข้อเสนอของเวียดนามในการประชุมเกี่ยวกับการฟื้นฟูหลังวิกฤตโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ผู้เชี่ยวชาญและสื่อสาธารณรัฐเช็กชื่นชมบทสุนทรพจน์ของประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ - ảnh 1ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (VNA)

ดร. Takashi Hosoda นักวิจัยนโยบายด้านการต่างประเทศของเวียดนามและย่านเอเชีย-แปซิฟิกจากมหาวิทยาลัย Charles ประเทศสาธารณรัฐเช็กได้ให้ข้อสังเกตว่า บทสุนทรพจน์ของประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกได้ให้ความสำคัญต่อการขยายความร่วมมือพหุภาคีในการรับมือความท้าทายระดับโลกที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาโลกในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้เวียดนามธำรงนโยบายการต่างประเทศแบบพหุภาคีและมีส่วนร่วมต่อเสถียรภาพในภูมิภาคและโลก

ส่วนดร. Jan Hornat ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอินโด-แปซิฟิกจากมหาวิทยาลัย Charles ได้เผยว่า บทสุนทรพจน์ของประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกแสดงให้เห็นว่า เวียดนามคือตัวอย่างที่ดีของสามชิกที่มีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ เข้าร่วมอย่างเข้มแข็งในความพยายามรับมือความท้าทายระดับโลก อีกทั้งประณามทุกปฏิบัติการใช้อำนาจเพื่อบังคับที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากลและระบุถึงความสำคัญของลัทธิ์พหุภาคีและกฎหมายสากลที่เป็นปัจจัยหลักของความเป็นระเบียบในโลกและต้องได้รับการปฏิบัติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการแก้ไขความท้าทายระดับโลก รวมถึงปัญหาการพิพาทด้านอธิปไตย

ในขณะเดียวกัน สื่อสาธารณรัฐเช็กได้ชื่นชมบทบาทของเวียดนามในการกระชับความร่วมมือพหุภาคีและกฎหมายสากล โดยนักข่าว Alex Svamberg จากเว็บไซต์ Novinky.cz ได้ชื่นชมประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกที่ระบุถึงการที่เวียดนามมุ่งพัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาและมีรายได้ระดับสูงในช่วงกลางศตวรรษที่ 21 การปฏิบัติแผนการพัฒนาแห่งสีเขียวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บทสุนทรพจน์ของประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกได้ช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจของประชาคมโลกเกี่ยวกับความสำคัญและความพยายามมีส่วนร่วมรักษาบรรยากาศที่สันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก

เว็บไซต์halonoviny.cz ได้ลงบทความที่พาดหัวว่า “เวียดนามเชิดชูลัทธิพหุภาคีในการรับมือความท้าทายระดับโลก” โดยระบุว่า ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกได้มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเพื่อกระชับความร่วมมือพหุภาคี โดยเชิดชูบทบทของสหประชาชาติและกฎหมายสากลในการรับมือความท้าทายระดับโลก รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาสันติภาพและเสถียรภาพของแต่ละประเทศ ภูมิภาคและโลก

เว็บไซต์parlamentnilisty.cz ได้ชื่นชมทัศนะของเวียดนามในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในการเดินเรือในทะเลตะวันออกที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาโลกหลายขั่วในปัจจุบัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด