พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 27 มีนาคม ณ นครเกิ่นเทอ นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้เข้าร่วมพิธีลงนามร่วมมือให้คำปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์และปฏิบัติโครงการ “พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” ระหว่างนครเกิ่นเทอกับกลุ่มบริษัท Novaland, The Boston Consulting Group และธนาคารเอ็มบีแบ๊งก์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางผังและปฏิบัติยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงและพัฒนาการท่องเที่ยวใน 13 จังหวัดและนครในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง โดยนครเกิ่นเทอเป็นศูนย์กลาง

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำว่า เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งโครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ความรับผิดชอบทางสังคมของนักลงทุนเอกชนที่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลและท้องถิ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงต้องการความช่วยเหลือของทั้งรัฐบาลเวียดนามและเพื่อนมิตรนานาชาติ ซึ่งโครงการนี้อาจสร้างงานทำในหน่วยงานการท่องเที่ยวอีก 3 แสนตำแหน่งในปี 2025 ซึ่งสร้างความหลากหลายให้แก่ระบบเศรษฐกิจและอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด