พัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชนเวียดนามในยุคดิจิทัล

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 14 กรกฎาคม ได้มีการจัดการสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับงานทำในอนาคตในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนเวียดนาม”

ในการนี้ ผู้แทนทุกคนได้ประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ต่องานทำในอนาคตและทักษะที่เยาวชนต้องมีในยุคดิจิทัล โดยมุ่งสู่การฝึกอบรมแรงงานที่เน้นเพิ่มคุณค่าทางจิตใจ วัฒนธรรม และนวัตกรรมที่นับวันมีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

โอกาสนี้ ทูตรุ่นใหม่ 10 คนที่เป็นเยาวชนยอดเยี่ยมในด้านต่างๆได้รับหนังสือรับรองเป็นทูตที่มีทักษะรุ่นใหม่เวียดนามประจำปี 2021.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด