พัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์บน 3 เสาหลักคือการออกแบบ ชุมชน ความคิดสร้างสรรค์

(VOVWORLD) -ผู้แทนของนครต่างๆในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในเวียดนามและต่างประเทศกว่า120คนได้ร่วมหารือเพื่อยืนยันความสำคัญของวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาตัวเมืองและคุณภาพชีวิตของในประเทศอาเซียน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน การประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกรุงฮานอย ในหัวข้อ "การฟื้นฟูตัวเมืองและการพัฒนาที่ยั่งยืน" ได้จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ฮานอย 

บรรดาผู้แทนเข้าร่วมฟอรั่มแสดงความเห็นว่าการพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ต้องตั้งอยู่บนเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ การออกแบบ ชุมชน ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สามารถส่งเสริมศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับผู้คนในตัวเมือง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยให้ความสนใจต่อการปรับปรุงและดึงดูดการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ และให้ความสนใจสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การร่วมมือขององค์กรต่างๆ ในสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การบริการที่ดีต่อสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด