พุทธสมาคมเวียดนามเดินพร้อมกับการพัฒนาของประชาชาติ

(VOVWORLD) - ในโอกาสเตรียมฉลองตรุษเต๊ตปีชวด 2020 เมื่อบ่ายวันที่ 14 มกราคม นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและอวยพรพระมหาเถระ ทิกโฝเตวะ นายกพุทธสมาคมเวียดนาม
พุทธสมาคมเวียดนามเดินพร้อมกับการพัฒนาของประชาชาติ - ảnh 1นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเดินทางไปเยี่ยมเยือนและอวยพรพระมหาเถระ ทิกโฝเตวะ นายกพุทธสมาคมเวียดนาม 

นาย เจิ่นแทงเหมิน ย้ำว่า พรรค รัฐและแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามให้ความเคารพและส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจ คุณค่าที่ดีงามของศาสนาต่างๆอยู่เสมอ อีกทั้งมีแนวทาง นโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างศาสนาต่างๆในกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ นาย เจิ่นแทงเหมิน มีความประสงค์ว่า ด้วยบทบาทและชื่อเสียงของตน พระมหาเถระ ทิกโฝเตวะ จะนำพุทธสมาคมเวียดนามสามัคคี ปฏิบัติตามแนวทางใช้ชีวิตที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรม เข้าร่วมการรณรงค์ ขบวนการแข่งขันรักชาติ มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติให้มั่นคง

ส่วนพระมหาเถระ ทิกโฝเตวะ ยืนยันว่า พุทธสมาคมเวียดนามจะรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศปฏิบัติตามแนวทางของพรรค นโยบายของรัฐ เข้าร่วมการรณรงค์และขบวนการแข่งขันรักชาติ กิจกรรมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเข้มแข็ง มุ่งสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม มีความผาสุก ร่วมกับพุทธศาสนาในโลกสร้างสรรค์สันติภาพและนำความผาสุกมาให้แก่ประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด