พิธีฉลองวันอาเซียนครั้งที่ 49 ณ ประเทศแอฟริกาใต้

(VOVworld) – คณะกรรมการทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงพริทอเรีย ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้จัดพิธีฉลองครบรอบ 49 ปีวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน 
พิธีฉลองวันอาเซียนครั้งที่ 49 ณ ประเทศแอฟริกาใต้ - ảnh 1
นาย พรชัย ด่านวิวัฒน์ อกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และ ประธานคณะกรรมการเอพีซีกล่าวปราศรับในพิธี (Photo: สถานทูตไทยประจำแอฟริกาใต้)

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม คณะกรรมการทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงพริทอเรีย หรือ เอพีซี ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้จัดพิธีฉลองครบรอบ 49 ปีวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการนี้ นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และประธานคณะกรรมการเอพีซีได้ทบทวนกระบวนการก่อตั้งและพัฒนาที่เต็มไปด้วยผลสำเร็จที่น่าประทับใจของอาเซียนในรอบ 5 ทศวรรษที่ผ่านมา อีกทั้งย้ำถึงบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งปัญหาในเขตทะเลตะวันออกด้วยสันติวิธีตามกฎหมายสากล สำหรับด้านการค้า นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ ได้ชี้ชัดว่า การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเมื่อปลายปีที่แล้วถือเป็นนิมิตหมายที่สำคัญของการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคำมั่นของอาเซียนในการพัฒนาภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 620 ล้านคนให้กลายเป็นตลาดร่วม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันความร่วมมือภายในและกับหุ้นส่วนนอกกลุ่ม ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแอฟริกาใต้ ประธานคณะกรรมการ เอพีซี ได้ชื่นชมความสัมพันธ์และความร่วมมือในหลายด้านระหว่างสองฝ่าย โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนอยู่ที่ 7 พัน 7 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศแอฟริกาตอนใต้ รวมทั้งแอฟริกาใต้ โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด