พิธีรำลึกทหาร 64 นายที่สละชีพเพื่อรักษาอธิปไตยเหนือหมู่เกาะTruong Sa เมื่อปี1988

"เราสำนึกในบุณคุณของทหารรุ่นก่อนที่ได้สละชีพเพื่อชาติและขอสัญญาว่า จะปฏิบัติหน้าที่และภารกิจของตนให้ประสบความสำเร็จ"

            เพื่อเป็นการตอบแทนบูญคุณและให้การศึกษาเกียรติประวัติแห่งวีรชนอันรุ่งโรจน์แก่เจ้าหน้าที่และทหารเรือ ในการเดินทางไปยังหมู่เกาะ Truong Sa หรือสเปรตลี่ คณะปฏิบัติงานของเรือ HQ 93 สังกัดกองพลน้อย 146 กองทหารเรือวน.ได้จัดพิธีรำลึกทหาร 64 นายที่ได้สละชีพในการต่อสู้เพื่อรักษาอธิปไตยเหนือหมู่เกาะ Truong Sa เมื่อปี 1988   ในโอกาสเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทหาร Vi Thanh Trung Dong ที่เดินทางไปรับหน้าที่ในเกาะ Co Lin กล่าวว่า     “เราสำนึกในบุณคุณของทหารรุ่นก่อนที่ได้สละชีพเพื่อชาติและขอสัญญาว่า จะปฏิบัติหน้าที่และภารกิจของตนให้ประสบความสำเร็จตามแบบอย่างทหารลุงโฮเพื่อรักษาอธิปไตยของหมู่เกาะและทะเลเวียดนามส่วนพันโท Nguyen Van Thu รองหัวหน้าฝ่ายการเมืองของกองพลน้อย 146 เผยว่า  “ โดยส่งเสริมเกียติประวัติของทหารเรือวน. เจ้าหน้าที่และทหารกองพลน้อย Truong Sa จะพยายามฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง และพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อรักษาอธิปไตยเหนือหมู่เกาะและทะเลของเวียดนามในทุกสภาวะการณ์ พร้อมทั้งจะรักษาบรรยากาศที่สันติภาพในทะเลตะวันออก./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด