พิธีสดุดี 70 หมู่คณะและบุคคลดีเด่นที่มีส่วนร่วมต่อกองทุนเพื่อผู้ยากจนและสวัสดิการสังคม

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีสดุดีผู้ประกอบการ หมู่คณะและบุคคลดีเด่นที่มีส่วนร่วมต่อกองทุนเพื่อผู้ยากจนและสวัสดิการสังคมในช่วงปี 2017 -2019 โดยมี 12 คณะและบุคคลได้รับหนังสือชมเชยของนายกรัฐมนตรีและ มี 29 หมู่คณะและ 29 บุคคลได้รับหนังสือชมเชยของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

พิธีสดุดี 70 หมู่คณะและบุคคลดีเด่นที่มีส่วนร่วมต่อกองทุนเพื่อผู้ยากจนและสวัสดิการสังคม - ảnh 1 ภาพของพิธี (Photo: TTXVN)

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เวืองดิ่งเหวะได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐให้ความสนใจต่อปัญหาสวัสดิการสังคม ผู้ที่อยู่ในเป้านโยบาย ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและผู้ยากจนตามเป้าหมาย “ประชาชนมีความมั่งคั่ง ประเทศเจริญรุ่งเรือง สังคมมีความยุติธรรม ประชาธิปไตยและอารยธรรม ” พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า ชมรมสถานประกอบการ หมู่คณะและบุคคลต่างๆจะให้ความช่วยเหลือผู้ยากจนในทั่วประเทศต่อไป “ ปีนี้ พวกเราเน้นถึงการก่อสร้างบ้านแห่งความสามัคคีและบ้านสำหรับผู้ยากจน  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กๆไปโรงเรียนเพราะ มีเด็กหลายคนเรียนดีแต่ไม่มีโอกาสไปโรงเรียน เน้นดูแลผู้ยาจนตามเจตนารมณ์ “ใครๆก็ได้ฉลองตรุษเต๊ต”

            ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม เจิ่นแทงเหมินพร้อมผู้แทนต่างๆได้บริจาคเงินให้แก่กองทุนเพื่อผู้ยากจนและสวัสดิการสังคมผ่านการส่ง Sms ไปที่หมายเลข 1400 .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด