พิธีเชิญธงชาติอันศักดิ์สิทธิ์ต้นปีใหม่ประเพณีในเขตชายแดนและหมู่เกาะ

(VOVWORLD)-พิธีเชิญธงชาติช่วงต้นปีใหม่ประเพณีถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยืนยันอธิปไตย แสดงให้เห็นถึงความรักชาติและความรับผิดชอบของทหารแต่และคน ตั้งใจสร้างสรรค์ประเทศให้ประสบผลสำเร็จในปีใหม่
พิธีเชิญธงชาติอันศักดิ์สิทธิ์ต้นปีใหม่ประเพณีในเขตชายแดนและหมู่เกาะ - ảnh 1พิธีเชิญธงชาติที่อำเภอเกาะแบกลองหวี

วันที่ 1 ตรุษเต๊ต ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ทหารในหมู่เกาะต่างๆ รวมทั้งชาวประมงในหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลีย์และเจ้าหน้าที่ทหารที่แท่นตรวจการทางทะเล DK1 จัดพิธีเชิญธงชาติในวันปีใหม่ประเพณี หลังพิธีเชิญธงชาติที่ตำบลเจื่องซา ได้มีการจัดแสดงศิลปะการป้องกันตัวและการละเล่นพื้นบ้าน 

ที่แท่นตรวจการทางทะเล DK1 เจ้าหน้าที่ทหารกว่า 200 นายได้จัดพิธีเชิญธงชาติและการละเล่นพื้นบ้าน พันโท ด่าวซวนนาม ผู้บัญชาการเกาะซองตื๋อเตย เผยว่า พิธีเชิญธงชาติในวันต้นปีใหม่มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษต่อเจ้าหน้าที่ทหารที่กำลังปฏิบัติภารกิจในหมู่เกาะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และความพยายามปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในทั้งปีเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

เวลา 7 โมงเช้าของวันที่ 1 ตรุษเต๊ต เจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในเกาะแบกลองหวีก็ได้เข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติที่ป้อมทหารชายแดนแบกลองหวี ซึ่งถือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรักชาติ ความภาคภูมิใจของประชาชาติ จิตใจการพึ่งตนเองและสร้างความสามัคคีร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยอันศักดิ์สิทธิ์ของหมู่เกาะของประเทศ
ที่ป้อมทหารชายแดนต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น ป้อมชายแดนในจังหวัดดั๊กลัก ป้องชายแดนในจุดผ่านแดนแทงถวี จังหวัดเหงะอาน ก็ได้จัดพิธีเชิญธงชาติในวันที่ 1 ตรุษเต๊ต เพื่อให้กำลังใจและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารในช่วงปีใหม่เพื่อปลูกฝังแห่งความรักชาติ เพิ่มความรับผิดชอบและพยายามประสบผลสำเร็จในภารกิจการปกป้องอธิปไตย การบูรณะภาพแห่งดินแดนและการพิทักษณ์รักษาปิตุภูมิ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด