พิธีเปิดงานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศครั้งที่ 16 ปี 2024

(VOVWORLD) - ค่ำวันที่ 11 กรกฎาคม ณ นครแทงฮว้า ได้มีการจัดพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศครั้งที่ 16 ปี 2024 ที่จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนามและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดแทงฮว้า

งานครั้งนี้มีการเข้าร่วมของสถานีวิทยุ-โทรทัศน์จาก 63 จังหวัดและนครทั่วประเทศ  สถานีวิทยุเวียดนาม ศูนย์กระจายเสียงและโทรทัศน์ของกองทัพประชาชนและกรมสื่อสารมวลชนของตำรวจประชาชน ซึ่งมีทั้งหมด 380 ผลงานแบ่งเป็น 6 ประเภท

ภายใต้หัวข้อ “ วิทยุกระจายเสียงของเวียดนาม – ความหลากหลายในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล” งานมหกรรมครั้งนี้ ได้กำหนดว่า การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในด้านสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงนั้นไม่เพียงแต่เป็นการปรับเปลี่ยนในด้านเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติเท่านั้น หากยังต้องมีการปรับเปลี่ยนในด้านความคิด ความรู้ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นมาตรการเชิงก้าวกระโดดที่มีความหมายสำคัญต่อการคงอยู่และพัฒนาของสื่อมวลชน โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงในยุคใหม่

ในกรอบของงาน จะมีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาชีพ วัฒนธรรมและการกีฬาที่คึกคัก ซึ่งเปิดโอกาสให้นักจัดรายการวิทยุได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เช่น การสัมมนาระหว่างประเทศ “การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของวิทยุกระจายเสียง : สถานการณ์ที่เป็นจริงในทั่วโลกและที่เวียดนาม” รายการ “พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้รักเพลงทำนองแจ่วทั่วประเทศครั้งที่ 9 ปี 2024” และการ “วิ่งเพื่อสุขภาพ”.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด