พบปะมิตรภาพเยาวชนเวียดนาม-จีนปี 2014

(VOVworld) – นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศเพื่อยืนยันถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของเยาวชนทั้งสองประเทศในการรักษาและขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วน ร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีน

พบปะมิตรภาพเยาวชนเวียดนาม-จีนปี 2014 - ảnh 1
รายการศิลปะในปีมิตรภาพเวียดนาม-จีนเมื่อปี 2013

(VOVworld) – ตามปฏิบัติข้อตกลงร่วมมือระหว่างกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์กับกองเยาวชนคอมมิวนิสต์จีน ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคมถึงวันที่ 2 เมษายน ณ เวียดนาม คณะเลขาธิการกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางได้จัดโครงการพบปะมิตรภาพเวียดนาม-จีนปี 2014ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศเพื่อยืนยันถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของเยาวชนทั้งสองประเทศในการรักษาและขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีน ในการนี้ บรรดาผู้แทนของทั้งสองประเทศได้หารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น ความสามัคคี การระดมเยาวชนและการสร้างสรรค์องค์การกองเยาวชนและสมาคมให้เข้มแข็ง ขยายการพบปะสังสรรค์เยาวชนและยุวชนระหว่างสองประเทศ สำหรับเนื้อหาต่างๆ เช่น เยาวชนเข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ขบวนการเยาวชนอาสา เยาวชนกับการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมืองจะเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่เยาวชนทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนในกรอบโครงการดังกล่าว
ตามกำหนดการ บรรดาผู้แทนของทั้งสองประเทศจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของเวียดนาม./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด