พยายามให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร - ป่าไม้ – สัตว์น้ำบรรลุ 60 - 62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายภายในปี 2030

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีอนุมัติโครงการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำจนถึงปี 2030 
พยายามให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร - ป่าไม้ – สัตว์น้ำบรรลุ 60 - 62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายภายในปี 2030 - ảnh 1(baochinhphu.vn)

โดยเป้าหมายของโครงการคือ จนถึงปี 2030 ต้องผลักดันการเติบโตของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร - ป่าไม้ –สัตว์น้ำ เข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร - ป่าไม้ – สัตว์น้ำและอาหารระดับโลกอย่างรอบด้านและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำส่งออกเพื่อตอบสนองข้อกำหนดของตลาดนำเข้า ระบุและสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร - ป่าไม้ – สัตว์น้ำของเวียดนามในตลาดต่างประเทศ เพื่อให้จนถึงปี 2030 มูลค่าการส่งออกของสินค้าเกษตร - ป่าไม้ – สัตว์น้ำของเวียดนามบรรลุ 60 - 62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มสินค้าเกษตรหลักบรรลุ 2 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้บรรลุประมาณ 16-17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สัตว์น้ำบรรลุ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์บรรลุ 3-4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและสินค้าเกษตร - ป่าไม้ – สัตว์น้ำอื่น ๆ บรรลุประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด