พระภิกษุสงฆ์และผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ์นับร้อยคนลงทะเบียนบริจาคโลหิต เนื้อเยื่อและอวัยวะ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่4 สิงหาคม ณ สถาบันพุทธศาสนาเวียดนามในกรุงฮานอย ได้มีการจัดวันงานบริจาคโลหิตกู้ชีวิตคน – การปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยได้รับการขานรับอย่างเต็มที่จากพระภิกษุสงฆ์และประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธ์ ซึ่งมีคนลงทะเบียนบริจาคโลหิต 500 คน บริจาคเนื้อเยื่อและอวัยวะ150คน

พระภิกษุสงฆ์และผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ์นับร้อยคนลงทะเบียนบริจาคโลหิต เนื้อเยื่อและอวัยวะ - ảnh 1 พระภิกษุสงฆ์และผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ์นับร้อยคนลงทะเบียนบริจาคโลหิต เนื้อเยื่อและอวัยวะ (Photo VNplus)

ในการนี้ พระมหาเถระ ทิ๊กแทงเกวี๊ยด รองประธานพุทธสมาคมเวียดนามและหัวหน้าสถาบันพุทธศาสนาเวียดนาม ณ กรุงฮานอย ได้เผยว่า การบริจาคนี้เป็นกิจกรรมที่สะท้อนความเมตตาอารี ซึ่งจะเป็นเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันฯ

ส่วนรองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งห์ ได้กล่าวชื่นชมโดยย้ำว่า ในตลอด 2000 ปีที่ได้รับการเผยแผ่และพัฒนาในเวียดนาม พุทธศาสนาได้เดินพร้อมกับประชาชน เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อปลูกฝังจิตใจแห่งความเมตตาอารีและให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมในหมู่ประชาชน อีกทั้งกำชับให้กระทรวงสาธารณสุข ทางสภากาชาดและสมาคมพุทธศาสนาเวียดนามธำรงและขยายผลกิจกรรมที่มีความหมายนี้ต่อไปตามเจตนารมณ์ “การให้คือการคงอยู่”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด