พีวีเอ็นขุดเจาะปิโตรเลี่ยมสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 11.5

(VOVWORLD) -เครือบริษัทปิโตเลียมเวียดนามหรือพีวีเอ็นเผยว่า ในสองเดือนแรกของปี 2020 การขุดเจาะน้ำมันได้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 11.5 

การผลิตไฟฟ้าในสองเดือนที่ผ่านมาได้บรรลุ 3.23 พันล้านกิโลวัตต์ สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 13.8 ธาตุไนโตรเจนบรรลุกว่า 300.000 ตัน สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ประมาณร้อยละ 10 การผลิตปิโตรเลี่ยมบรรลุกว่า 2.4 ล้านตัน  ทำรายได้ประมาณ 116ล้านล้านด่ง มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ภายในสองเดือนประมาณร้อยละ 5 สมทบเงินให้แก่งบประมาณแผ่นดินประมาณ 14.3 ล้านล้านด่ง สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 9 นาย เลแหม่งหุ่ง ผู้อำนวยการใหญ่ของพีวีเอ็นเผยว่า ในเวลาข้างหน้า เครือบริษัทฯจะพยายามลดค่าใช้จ่าย รักษาความปลอดภัยในการทำงานและความมีเสถียรภาพของบริษัทฯ พยายามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ของการขุดเจาะน้ำมันในปี 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด