พายุหวู่ติ๊บทำให้มีผู้เสียชีวิต๘คนและได้รับบาดเจ็บอีก๑๙๙คน

(VOVworld) – พายุหวู่ติ๊บทำให้มีผู้เสียชีวิต๘คนและได้รับบาดเจ็บอีก๑๙๙คน
พายุหวู่ติ๊บทำให้มีผู้เสียชีวิต๘คนและได้รับบาดเจ็บอีก๑๙๙คน - ảnh 1
อพยพประชาชนไปยังเขตที่ปลอดภัย(Photo:VOV )

(VOVworld) – ตามข้อมูลสถิติของคณะกรรมการป้องกันพายุและอุทกภัยของท้องถิ่นต่างๆ จนถึงขณะนี้ พายุหวู่ติ๊บทำให้มีผู้เสียชีวิต๘คน สูญหาย๒คนและได้รับบาดเจ็บอีก๑๙๙คน บ้านเรือนกว่า๓๗๐หลังถล่มลงมาหรือถูกน้ำพัดพาไปและอีกเกือบ๒หมื่น๖พันหลังจมอยู่ใต้น้ำ และเกือบ๒แสนหลัง รวมทั้งโรงเรียนเกือบ๘๐๐แห่ง อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล และกิจการสาธารณะถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหาย นาข้าวเกือบ๔พัน๓ร้อยเฮกต้า ไร่ข้าวโพดและมันสัมปะหลังเกือบ๑หมื่น๓พันเฮกตาร์จมอยู่ใต้น้ำ สัตว์ปีกนับหมื่นตัวตาย เรือ๑๒๐ลำอัปปาง เสาอากาศของสถานีรับส่งสัญญาณ๑แห่งและเสาไฟฟ้ากว่า๘๑๖ต้นหักโค่นสายไฟฟ้า๔หมื่น๘พันเมตรถูกตัดขาด ส่วนที่ทางหลวงบางสายก็เกิดดินถล่มส่งผลให้การติดขัดจราจร ความเสียหายคิดเป็นมูลค่าเกือบ๕ล้านล้านด่ง ส่วนในเช้าวันที่๒เดือนนี้ ระดับน้ำท่วมในเขตหว่างมายจังหวัดเหงะอานและติ๋งยาจังหวัดแทงฮว้าได้เริ่มลดลง ระบบคมนาคมที่เชื่อมภาคเหนือกับภาคใต้รับการการซ่อมแซมแล้ว   จังหวัดกว่างบิ่งและกว่างจิเป็นสองจังหวัดที่ประสบความเสียหายมากที่สุดทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินจากพายุหวู่ติ๊บโดยจนถึงขณะนี้ ที่จังหวัดกว่างบิ่งมีผู้เสียชีวิต๕คน สูญหาย๒คน ได้รับบาดเจ็บ๑๔๐คน บ้านเรือนกว่า๑แสน๕หมื่น๖พันหลังและโรงเรียน๔๖๐แห่งพังเสียหาย เรือกว่า๑๐๐ลำจมอยู่ใต้น้ำและได้รับความเสียหาย ปัจจุบัน กองกำลังรักษาความมั่นคง กระทรวงกลาโหม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับประชาชนกำลังแก้ไขผลเสียหายจากพายุดังกล่าว พลตำรวจตรีตื่อห่งเซิน ผู้บัญชาการตำรวจภูธร รองหัวหน้าคณะกรรมการป้องกันพายุและอุทกภัยจังหวัดกว่างบิ่งเผยว่า แนวทางของจังหวัดคือทั้งจังหวัดช่วยกันแก้ไขผลเสียหายจากพายุ“๑คือ ประสานกับหน่วยงานคมนาคมขนส่งแก้ไขปัญหาการคมนาคมติดขัด โดยเฉพาะ ที่ทางหลวงหมายเลข๑เอ และทางหลวงโฮจิมินห์ ๒คือ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายฉวยโอกาสหลังพายุเข้าไปโขมยของของชาวบ้าน ๓คือ ขยายการตรวจตราเพื่อมีความเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น ส่งผู้บังคับบัญชา และทหารลงพื้นที่เพื่อประสานกับหน่วยทหารชายแดน หน่วยงานด้านเยาวชนและสตรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขผลเสียหายจากพายุ” ทางการจังหวัดกว่างบิ่งได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายละ๑.๕ล้านด่งและครอบครัวมีบ้านเรือนพังเสียหายครอบครัวละ๑ล้านด่ง ส่งทหารลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านเรือนและทำความสะอาด        ส่วนกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมยารักษาโรค๖๐ยูนิต  ยากลอรามินบีกว่า๒ล้านเม็ด และเสื้อชูชีพ๗๐๐ตัวเพื่อมอบให้แก่จังหวัดต่างๆทางภาคกลางที่ได้รับผลกระทบจากพายุ เช่น จังหวัดห่าติงและกว่างบิ่ง เป็นต้น เพื่อนำไปรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และดูแลสุขภาพของประชาชน        ส่วนเครือบริษัทไฟฟ้าได้สั่งให้เครือบริษัทไฟฟ้าภาคเหนือและภาคกลางทำการซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายเพื่อกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนโดยเร็วโดยได้ช่วยซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้า๕๐๐กิโลโวลต์ และ๒๒๐กิโลโวลต์และ๑๑๐กิโลโวลต์ได้แล้ว        เนื่องจากฝนตกหนักหลังพายุทำให้อ่างเก็บน้ำด่งด๊าง ทุงโก้ย ไกเจ่า ที่อำเภอติ๋งยา จังหวัดแทงฮว้าแตก ทำให้บ้านเรือนประชาชนกว่า๑พันหลังจมอยู่ใต้น้ำ ทางจังหวัดแทงฮว้าได้อพยพประชาชนไปยังเขตที่ปลอดภัยพร้อมทั้งแจกอาหารและยารักษาโรค นายเหงียนดึกเกวี่ยน รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดแทงฮว้าเผยว่า จนถึงขณะนี้ ทางจังหวัดสามารถอพยพประชาชนไปยังเขตที่ปลอดภัยได้ทั้งหมดแล้ว และได้ให้การช่วยเหลืออย่างทันการณ์โดยไม่ปล่อยให้เกิดการขาดแคลนอาหาร น้ำดื่มพร้อมทั้งดูแลสุขภาพของประชาชน และปกป้องทรัพย์สินของประชาชนต่อไป./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด