ฟื้นฟูตลาดส่งออกกุ้ง

(VOVWORLD) - นับตั้งแต่ต้นปี 2020 มาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาน้ำทะเลซึมได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เลี้ยงกุ้งในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งเวียดนาม 

จากอุปสรรคดังกล่าว กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้เสนอให้ท้องถิ่น สมาคมสถานประกอบการสัตว์น้ำวางผังพื้นที่เลี้ยงกุ้งให้เหมาะสมในสภาวการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ   เน้นการส่งออกไปยังตลาดอียู สหรัฐ ญี่ปุ่น จีนและตลาดใหม่ เช่น รัสเซียและโปแลนด์ ให้ความสนใจต่อการจำหน่ายกุ้งภายในประเทศ พยายามบรรลุเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการส่งออกกุ้งขึ้นเป็น 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020  ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 2 - 3 เมื่อเทียบกับปี 2019   ผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงกุ้ง ลงทุนจัดซื้อพันธุ์กุ้งที่มีคุณภาพสูง ผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการแปรรูปกับสหกรณ์และผู้เลี้ยงกุ้ง เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด