ฟอรั่มกฎหมายอาเซียน

(VOVworld) – ตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเวียดนามได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ผลการวิจัย ผลประโยชน์และความท้าทายในการเข้าเป็นสมาชิกและการปฏิบัติอนุสัญญาฉบับต่างๆของการประชุมกรุงเฮกในด้านตุลาการระหว่างประเทศ

ฟอรั่มกฎหมายอาเซียน - ảnh 1
ฟอรั่มกฎหมายอาเซียน

(VOVworld) – เช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย กระทรวงยุติธรรมได้จัดฟอรั่มกฎหมายอาเซียนภายใต้หัวข้อ “อนุสัญญาของการประชุม ณ กรุงเฮกเกี่ยวกับตุลาการระหว่างประเทศในความสัมพันธ์กับอาเซียน” โดยมีตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน คณะกรรมการการประชุม ณ กรุงเฮกและคณะเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม

ในการกล่าวปราศรัยเปิดฟอรั่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม เหงียนแค๊งหงอก ได้ยืนยันว่า ในหลายปีที่ผ่านมา ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรลุความคืบหน้าที่สำคัญ จริงจังและสมบูรณ์ในหลายด้าน จนถึงปัจจุบัน อาเซียนได้มี 4 ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของการประชุม ณ กรุงเฮก ด้วยยอดอนุสัญญาที่ประเทศอาเซียนเป็นสมาชิกคือ 12 ฉบับ ซึ่งก้าวเดินนี้ได้สร้างพื้นฐานทางนิตินัยระดับนานาชาติให้แก่ความร่วมมือในด้านตุลาการนานาชาติระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศ ตลอดจนในประชาคมอาเซียน
เวียดนามเป็นสมาชิกของการประชุม ณ กรุงเฮกเมื่อปี 2013 เข้าร่วมอนุสัญญากรุงเฮกปี 1993 เกี่ยวกับการปกป้องเด็กและร่วมมือในด้านบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเมื่อปี 2011 และอนุสัญญากรุงเฮกเกี่ยวกับการส่งเอกสารทางตุลาการ เอกสารอื่นๆในด้านพลเรือนและการค้าต่างประเทศเมื่อปี2016 นอกจากนั้น เวียดนามยังผลักดันกิจกรรมการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาฉบับอื่นๆของการประชุมกรุงเฮกที่เกี่ยวข้องโดยตรงถึงความร่วมมือด้านกฎหมายและตุลาการ ดังนั้น ฟอรั่มกฎหมายอาเซียนครั้งนี้คือโอกาสเพื่อให้ประเทศต่างๆผลักดันความร่วมมือด้านตุลาการ โดยเฉพาะในด้านพลเรือนและการค้า
ในฟอรั่ม ตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเวียดนามได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ผลการวิจัย ผลประโยชน์และความท้าทายในการเข้าเป็นสมาชิกและการปฏิบัติอนุสัญญาฉบับต่างๆของการประชุมกรุงเฮกในด้านตุลาการระหว่างประเทศ เน้นถึงอนุสัญญาพหุภาคีที่สำคัญเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางตุลาการในด้านพลเรือนและการค้า 2 ฉบับ นั่นคืออนุสัญญาปี 1965 เกี่ยวกับการส่งเอกสารทางตุลาการและเอกสารอื่นๆไปยังต่างประเทศ และอนุสัญญาปี 1980 เกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานในด้านพลเรือนและการค้า อีกทั้งวิเคราะห์และตีความเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการเข้าร่วมอนุสัญญาฉบับต่างๆของการประชุมกรุงเฮก.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด