ฟอรั่มทะเลอาเซียนครั้งที่ 9 และฟอรั่มทะเลอาเซียนขยายวงครั้งที่ 7

(VOVWORLD) -ในระหว่างวันที่ 5 -6 ธันวาคม ณ นครดานัง ได้มีการจัดฟอรั่มทะเลอาเซียนหรือ AMF ครั้งที่ 9 และฟอรั่มทะเลอาเซียนขยายวงหรือ EAMF ครั้งที่ 7 โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลและนักวิจัยจาก 10 ประเทศอาเซียนและ 8 ประเทศหุ้นส่วนสนทนา รวมทั้ง คณะเลขาธิการอาเซียนและตัวแทนองค์การระหว่างประเทศกว่า 90 คนเข้าร่วม 
ฟอรั่มทะเลอาเซียนครั้งที่ 9 และฟอรั่มทะเลอาเซียนขยายวงครั้งที่ 7 - ảnh 1 บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม (Photo: TTXVN)

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความผันผวนที่ซับซ้อนในทะเลตะวันออก โดยเฉพาะ การเพิ่มกิจการทางทหารในโครงสร้างทางกายภาพที่มีการพิพาท ปฏิบัติการที่ละเมิดกฎหมายสากลและขัดขวางไม่ให้ประเทศริมฝั่งทะเลต่างๆใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทะเลของตนตามอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS  พร้อมทั้ง ย้ำถึงหลักการใช้ความอดกลั้น ไม่มีการกระทำที่ทำให้สถานการณ์ทวีความซับซ้อนมากขึ้น ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้กำลัง แก้ไขปัญหาการพิพาทอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายสากลและ UNCLOS   อีกทั้ง แสดงความประสงค์ว่า อาเซียนและจีนจะเสร็จสิ้นการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือ COC ที่สอดคล้องกับกฎหมายสากลและUNCLOS โดยเร็ว

ในการประชุมหารือพิเศษในโอกาสรำลึกครบรอบ 25 ปีอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ บรรดาผู้แทนได้ยืนยันถึงความสำคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งถือเป็น “รัฐธรรมนูญแห่งมหาสมุทร” พร้อมทั้ง แสดงความวิตกกังวลต่อปฏิบัติการที่ละเมิด UNCLOS ในทะเลตะวันออกเมื่อเร็วๆนี้ รวมทั้ง การละเมิดเขตเศรษฐกิจจำเพาะและขัดขวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศริมฝั่งทะเล

สำหรับแนวทางในเวลาที่จะถึง บรรดาผู้แทนได้เห็นพ้องกันว่า  ต้องผลักดันกิจกรรมความร่วมมือและความมั่นคงทางทะเล เศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ส่งเสริมบทบาทของฟอรั่มทะเลอาเซียนและฟอรั่มทะเลอาเซียนขยายวง โดยเฉพาะ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงาน   คาดว่า ข้อเสนอต่างๆของฟอรั่มจะได้รับการยื่นเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียนที่มีขึ้นในกลางเดือนมกราคมปี 2020 ณ เวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด