ฟอรั่มนานาชาติสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารสถานประกอบการ

(VOVWorld) – ฟอรั่มนานาชาติสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารสถานประกอบการ


ฟอรั่มนานาชาติสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารสถานประกอบการ - ảnh 1
นครโฮจิมินห์(Photo:Internet)

(VOVWorld) – เช้าวันที่๑๑เดือนนี้  ณ นครโฮจิมินห์  เครือบริษัทข้อมูลระหว่างประเทศหรือIDG ได้จัดฟอรั่มนานาชาติสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารสถานประกอบการปี๒๐๑๓ในหัวข้อ“มุ่งสู่การพัฒนาเป็นมหานคร โอกาสสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุน”  ในการนี้ เจ้าหน้าที่กระทรวง หน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นต่างๆ นักวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารสถานประกอบการ รวมทั้งหมด๓๘คน พร้อมกับบรรดาผู้แทนได้อภิปรายถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการพัฒนาเป็นมหานครโดยอาศัยโมเดลจากนครโฮจิมินห์ในปัจจุบัน เช่น นโยบายผลักดันการเชื่อมโยงเขต  ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ นักลงทุนแสวงหาโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหานคร ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อผลักดันประสิทธิภาพของการลงทุน นาย Võ Trí Thanh รองหัวหน้าสถาบันบริหารเศรษฐกิจส่วนกลางได้กล่าวว่า“ในตลอด๒๕ปีที่เปลี่ยนแปลงใหม่ นครโฮจิมินห์ได้รับการชื่นชมว่า เป็นนครที่มีความคล่องตัว มีความคิดสร้างสรรค์และมีก้าวกระโดด อย่างไรก็ดี เพื่อให้นครพัฒนาต่อไป ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านแนวความคิด แผนพัฒนา ค้นหาจุดเด่นและแรงจูงใจของนครต่อจังหวัดและนครอื่นๆซึ่งสิ่งนี้มีความถูกต้องสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของนครโฮจิมินห์”   เจ้าหน้าที่บริหารนครโฮจิมินห์ยืนยันว่า จากประชากรกว่า๑๐ล้านคน ทางนครไม่เคยถือว่า การเข้ามาทำงานของคนต่างถิ่นเป็นอุปสรรคในการพัฒนาหากกลับเป็นจุดแข็งของนครด้านแรงงาน และผู้มีวุฒิการศึกษา มีส่วนร่วมพัฒนานคร แต่ปัญหาอยู่ที่ ทางนครต้องเน้นลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตามให้ทันกับการเพิ่มขึ้นของประชากรและควรร่วมมือกับบรรดานักลงทุน ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อประสิทธิภาพของนโยบายร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนที่รัฐบาลได้อนุญาติให้นครปฏิบัติเป็นการนำร่อง./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด