ฟอรั่มปัญญาชนรุ่นใหม่เวียดนามโลกครั้งแรก

(VOVWORLD) -ฟอรั่มปัญญาชนรุ่นใหม่เวียดนามโลกครั้งแรกภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมแหล่งพลังของปัญญาชนรุ่นใหม่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0” จะมีขึ้น ณ นครดานังในระหว่างวันที่27-29พฤศจิกายนนี้ โดยมีผู้แทน200คนเข้าร่วม  

วัตถุประสงค์ของการจัดฟอรั่มนี้ก็เพื่อส่งเสริมบทบาทของปัญญาชนรุ่นใหม่ในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ การสร้างสรรค์และการปกป้องประเทศ สร้างโอกาสเพื่อให้ปัญญาชนรุ่นใหม่เวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ บทบาทและการมีส่วนร่วมของปัญญาชนรุ่นใหม่ต่อการพัฒนาประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกของเวียดนาม

โดยที่ประชุมจะเน้นหารือ3หัวข้อหลักได้แก่การผลักดันSTEMเพื่อสร้างสรรค์แหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในการพัฒนาการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี4.0ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตและการประกอบธุรกิจ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด