ฟอรั่มอินเตอร์เน็ตเวียดนาม 2019 เทคโนโลยีดิจิตอลสนับสนุนสิ่งที่ดีงาม

(VOVWORLD) - ฟอรั่มอินเตอร์เน็ตเวียดนาม 2019 หรือวีไอเอฟ 19 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิตอลสนับสนุนสิ่งที่ดีงาม” ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอยในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายของเทคโนโลยีดิจิตอลที่สามารถช่วยพัฒนาสังคมที่สร้างสรรค์ เปิดกว้างและยั่งยืน

ในการกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดฟอรั่มฯ เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำเวียดนาม Pereric Hogberg ได้ยืนยันบทบาทสำคัญของอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิตอลในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างเครื่องหมายการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ อย่างเช่น ในประเทศสวีเดนมีประชากรร้อยละ 94 ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดของโลก ซึ่งช่วยให้สวีเดนส่งเสริมการเปิดประเทศ การเข้าถึงข้อมูล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และธุรกิจ start-up เพื่อสนับสนุนการขยายตัวและสร้างความเจริญรุ่งเรื่องให้แก่ประเทศ          “เวียดนามสามารถบรรลุผลงานต่างๆเหมือนสวีเดน จากพื้นฐานการพัฒนาอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ส่วนรัฐบาลก็สนับสนุนการค้าเสรี ส่งเสริมการพึ่งตนเองและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกมากขึ้น ปี 2019 ถือเป็นปีแห่งการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆและระบบอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง เรามีศักยภาพสูงในด้านนี้”

ส่วนนาง Caitlin Wiesen รักษาการตัวแทนของยูเอ็นดีพีประจำเวียดนามเผยว่า ยูเอ็นดีพีได้สนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบดิจิตอลและความคิดสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาในการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ของสหประชาชาติผ่านการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิตอลเพื่อสิ่งที่ดีงามและพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อผลักดันการขยายผลทางสังคมผ่านการประยุกต์ใช้มาตรการแก้ไขด้านเทคโนลยี

สำหรับฟอรั่มวีไอเอฟ 19 เป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามกับสวีเดน ซึ่งได้จัดขึ้นในทุกๆ 2 ปีนับตั้งแต่ปี 2017.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด