มีชาวเวียดนามใช้แอพพลิเคชั่น Bluezone กว่า 20ล้านคน

(VOVWORLD) - ตามข้อมูลสถิติจากกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จนถึงเวลา 11.00 ของวันที่ 20 สิงหาคม มีผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Bluezone กว่า 20ล้านคน  แอพพลิเคชั่น Bluezone  คือที่แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อและสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส Sars-CoV-2

เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้แอพพลิเคชั่นนี้ ในช่วง 1เดือนมานี้ กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์และกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศใช้แอพพลิเคชั่น Bluezone

จนถึงขณะนี้ แอพพลิเคชั่น Bluezone ได้ช่วยหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นติดตามหาผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อได้ 1,391 ราย

ในวันเดียวกัน องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟได้เปิดการรณรงค์“Winning Indoors”  สำหรับเด็กและครอบครัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้การสนับสนุนของสถานทูตออสเตรเลียประจำเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันที่บ้านผ่านการนำเสนอเกมส์ต่างๆบนเว็บไซต์สำหรับเด็ก อีกทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในการนำเสนอเกมส์ต่างๆ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แก่สมาชิกในครอบครัวและมีส่วนร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด