มติการประชุมประจำเดือนกันยายนปี 2014 ของรัฐบาล

(VOVworld) – เพื่อพยายามบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจสังคมในระดับสูงสุด รัฐบาลสั่งให้กระทรวง สำนักงานและท้องถิ่นต่างๆต้องปฏิบัติหน้าที่และมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแก้ไขอุปสรรค์ให้แก่การผลิตและประกอบธุรกิจ

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ท่าน เหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติมติการประชุมประจำเดือนกันยายนปี 2014 ของรัฐบาลโดยมีการระบุชัดว่า ด้านเศรษฐกิจสังคมในเดือนกันยายนและในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง น่ายินดีและบรรลุผลงานในทุกด้าน เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น การขยายตัวจีดีพีเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5.62 ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของ 2 ปีก่อน ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อพยายามบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจสังคมในระดับสูงสุด รัฐบาลสั่งให้กระทรวง สำนักงานและท้องถิ่นต่างๆต้องปฏิบัติหน้าที่และมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแก้ไขอุปสรรค์ให้แก่การผลิตและประกอบธุรกิจ อำนวยความสะดวกให้แก่บรรยากาศการประกอบธุรกิจและการลงทุน กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องใช้ศักยภาพของแต่ละหน่วยงานและแต่ละด้านอย่างเต็มที่ ร่างระเบียบการและนโยบายเพื่อดึงดูดแหล่งพลังการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการผลิตและประกอบธุรกิจ ผลักดันความคืบหน้าในการปฏิบัติและเบิกจ่ายเงินลงทุนพัฒนาโครงการต่างๆ ปฏิบัติโครงการแบบบูรณาการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่สถานประกอบการภาครัฐ การลงทุนภาครัฐและระบบองค์การสินเชื่อ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด