มีท้องถิ่น 7 แห่งที่ได้รับอนุญาตให้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นการนำร่อง

(VOVWORLD) -ภายหลัง 2 เดือนที่ยื่นข้อเสนอขออนุญาตเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นครโฮจิมินห์และจังหวัดบิ่งห์ดิ๋งห์เป็นท้องถิ่นสองแห่งที่รัฐบาลได้อนุญาตให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นการนำร่องอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ต่อจากจังหวัดเกียนยาง กว๋างนาม แค้งหว่า นครดานังและจังหวัดกว๋างนิง

สำนักรัฐบาลเปิดเผยว่า นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆพิจารณาจัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับการให้การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นการนำร่องให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องตามกำหนดเพื่อค้ำประกันการตรวจสอบด้านความมั่นคงและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในนครโฮจิมินห์ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด