มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังสาธารณรัฐเช็กใน 6 เดือนแรกของปี 2019 เพิ่มขึ้น

(VOVWORLD) -ตามข้อมูลสถิติล่าสุดของสาธารณรัฐเช็ก  ใน 6 เดือนแรกของปี 2019 มูลค่าการค้าต่างตอบแทนระหว่างเวียดนามกับสาธารณรัฐเช็กได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 5 

 

มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังสาธารณรัฐเช็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.96  ส่วนมูลค่าการส่งออกของสาธารณรัฐเช็กมายังเวียดนามลดลงร้อยละ 30 คาดว่า มูลค่าการค้าต่างตอบแทนระหว่างสองประเทศจะอยู่ที่กว่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 เมื่อเทียบกับปี 2018 ซึ่งสินค้าส่งออกส่วนใหญ่คือเครื่องจักรกล รองเท้า สินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าการเกษตรและป่าไม้ ในขณะเดียวกัน สำนักงานตัวแทนการค้าเวียดนามในสาธารณรัฐเช็กได้อ้างข้อมูลจากหน่วยงานศุลกากรเวียดนามว่า ใน 7 เดือนที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังประเทศในกลุ่มอียูได้เพิ่มขึ้น โดยมูลค่าส่งออกของเวียดนามไปยังเยอรมนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43 ฮังการีเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.94 เดนมาร์ก เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.74 เป็นต้น. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด