มูลค่าการส่งออกของ 6ประเทศอาเซียนในปี 2020 ลดลงเพียงร้อยละ 2.2

(VOVWORLD) - องค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นหรือ JETRO ได้เผยว่า มูลค่าการส่งออกของ 6ประเทศอาเซียน รวมถึงเวียดนามในปี  2020  อยู่ที่  1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเพียงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 

JETRO ได้ประเมินว่า นี่คือการลดลงเล็กน้อยในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในโลก ใน6ประเทศอาเซียน เวียดนามมีการขยายตัวด้านการส่งออกเกือบร้อยละ 7 คือกว่า 2 แสน 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้มูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 5.2 แต่มูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ25.7 และมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังจีนเพิ่มขึ้นนร้อยละ 18 ในขณะเดียวกัน มูลค่าการส่งออกของฟิลิปปินส์ลดลงร้อยละ 10.1 ไทยลดลงร้อยละ 6 สิงคโปร์ลดลงร้อยละ4.1 อินโดนีเซียและมาเลเซียลดลงร้อยละ2.6

ยอดเกินดุลการค้าของ 6 ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าในปี 2020 คือกว่า 1 แสน 3 หมื่น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากราคาพลังงานและความต้องการภายในประเทศลดลงทำให้มูลค่าการนำเข้าลดลงเมื่อเทียบกับการส่งออก ไทยมีการค้าเกินดุลมากที่สุดคือ 144.5% รองลงมาคือเวียดนาม 83% สิงคโปร์ 43.9%และมาเลเซีย25.6%
มูลค่าการนำเข้าส่งออกของสิงคโปร์คิดเป็นร้อยละ  27.4 ของ 6 ประเทศอาเซียน รองลงมาคือเวียดนามร้อยละ 21.3 ไทยร้อยละ 17.1 มาเลเซียร้อยละ 16.5 อินโดนีเซียร้อยละ 11.9และฟิลิปปินส์ร้อยละ 5.8.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด