มูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำใน๘เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า๒หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

(VOVWorld)-มูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำใน๘เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า๒หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ๕.๖เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว   
มูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำใน๘เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า๒หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ   - ảnh 1มูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำใน๘เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า๒หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  
(VOVWorld)-มูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำใน๘เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า๒หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ๕.๖เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว   ซึ่งในนั้น กาแฟ สัตว์น้ำ พริกไทยและเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า   ซึ่งมากที่สุดคือกาแฟ  โดยมูลค่าการส่งออกกาแฟอยู่ที่๒.๒๕พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ๒๐ ส่วนปริมาณการส่งออกกาแฟก็เพิ่มขึ้นร้อยละ๔๐ มูลค่าการส่งออกพริกไทยใน๘เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า๑พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  มูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำอยู่ที่๔.๓พันล้านดอลลาร์สหรัฐ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด