ยกระดับคุณภาพแหล่งบุคคลากรเพื่อภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่

(VOVworld) - ในกรอบการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกครั้งที่ 47 ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อเช้าวันที่ 19 มกราคมตามเวลาท้องถิ่น นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ “อนาคตของการผลิตจากมุมมองทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค”

ยกระดับคุณภาพแหล่งบุคคลากรเพื่อภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ - ảnh 1
นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ “อนาคตของการผลิตจากมุมมองทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค”

(VOVworld) - ในกรอบการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกครั้งที่ 47 ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อเช้าวันที่ 19 มกราคมตามเวลาท้องถิ่น นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ “อนาคตของการผลิตจากมุมมองทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค” โดยในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า หลังการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ในตลอด 30ปี จากประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนา เวียดนามได้กลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง มีความคล่องตัว ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกและมีเศรษฐกิจที่พัฒนาตามกลไกเชิงตลาด เวียดนามกำลังเน้นเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวบนพื้นฐานการเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ตลอดจนเข้าร่วมในห่วงโซ่คุณค่าโลก ถือสถานประกอบการเป็นศูนย์กลางในกลไกการเปลี่ยนแปลงใหม่ สร้างสรรค์รัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์เพื่อรับใช้ประชาชนและสถานประกอบการ คํ้าประกันสิทธิเสรีภาพการประกอบธุรกิจและสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การประกอบธุรกิจอย่างเสมอภาคของสถานประกอบการ
“ต้องเน้นพัฒนาแหล่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ผลักดันการวิจัยและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เวียดนามมีประชากรร้อยละ 60 อยู่ในวัยทำงาน ดังนั้นต้องผลักดันการปฏิรูปการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อผลิตแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ปัจจุบัน มีประชากรร้อยละ 52 ที่ใช้อินเตอร์เน็ต คาดว่า จนถึงปี 2020 จะมีแรงงาน 1 ล้านคนที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเวียดนามและเป็นเหตุผลที่เครือบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก เช่น Fujitsu-Intel-Samsung ขยายการลงทุนในเวียดนาม”
นอกจากนี้ เวียดนามยังมีแนวทางผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายในประเทศ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด