ยกระดับบทบาทของสำนักงานของรัฐในการค้นหาและแก้ไขพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น

(VOVworld) – ในหลายปีที่ผ่านมา งานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นได้บรรลุผลงานในเบื้องต้นโดยสามารถเปิดโปงและดำเนินคดีคอร์รัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยหลายคดีใหญ่

ยกระดับบทบาทของสำนักงานของรัฐในการค้นหาและแก้ไขพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น - ảnh 1
ในหลายปีที่ผ่านมา งานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นได้บรรลุผลงานในเบื้องต้น (hanoimoi)

(VOVworld) – เช้าวันที่ 9 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย สำนักงานตรวจการของรัฐบาลได้จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ยกระดับบทบาทของสำนักงานของรัฐในการค้นหาและแก้ไขพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น-สถานการณ์ที่เป็นจริงและมาตรการแก้ไข” ในหลายปีที่ผ่านมา งานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นได้บรรลุผลงานในเบื้องต้นโดยสามารถเปิดโปงและดำเนินคดีคอร์รัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยหลายคดีใหญ่ แต่ถึงอย่างไรก็ดี ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงเป็นไปอย่างซับซ้อน งานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นยังมีข้อจำกัด เช่น การปฏิบัติข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นในชีวิตยังไม่เกาะติดกับสถานการณ์ที่เป็นจริง การแจ้งบัญชีสินทรัพย์และรายได้ของเจ้าหน้าที่ขาดประสิทธิภาพ รวมไปถึงความรับผิดชอบของผู้นำที่ปล่อยให้เกิดการคอร์รัปชั่นยังไม่ชัดเจน นาย เหงียนก๊วกเหียบ หัวหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบของสำนักงานตรวจการของรัฐบาลได้แสดงความเห็นว่า เพื่อป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการหลักคือยกระดับบทบาทของสำนักงานของรัฐในการค้นหาและดำเนินคดีคอร์รัปชั่นเพื่อให้การค้นหาพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสร้างช่องทางรวบรวมข้อมูลอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 2คือ กำหนดและระบุความรับผิดชอบให้แก่สำนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การป้องกันการคอร์รัปชั่นได้ปฏิบัติอย่างไร การต่อต้าน ค้นหาและแก้ไขการคอร์รัปชั่นเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานไหนเพื่อหลีกเลี่ยงการเลี่ยงความรับผิดชอบ สุดท้ายคือต้องระบุ 5 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งประกอบไปด้วย การขัดขวางและแทรกแซงโดยมิชอบต่อการตรวจสอบและสอบสวนเพื่อให้งานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด