ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารและการใช้ที่ดินในบริษัทการเกษตรและป่าไม้

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้จัดการเสวนาภายใต้หัวข้อ “บริหารการใช้ที่ดินในบริษัทการเกษตรและป่าไม้” 
ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารและการใช้ที่ดินในบริษัทการเกษตรและป่าไม้ - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ (VGP) 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะได้สั่งให้ตรวจสอบที่ดินที่บริษัทการเกษตรและป่าไม้ดูแลเมื่อเทียบกับความต้องการจากสถานการณ์ที่เป็นจริง ความสามารถในการจัดการบริหารเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่คาดว่าจะถูกใช้ประโยชน์ เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการบริหารบริษัท ยกระดับประสิทธิภาพการใช้ที่ดินการเกษตรและป่าไม้ ธำรงการจัดตั้งเขตผลิตพิเศษ เขตวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้ชัดว่า ต้องวิจัยระเบียบการสินเชื่อลงทุนเกี่ยวกับการปลูกป่า  ปลูกต้นไม้ทดแทนที่เหมาะสมและนโยบายการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น อีกทั้งสั่งให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้นำบริษัทการเกษตรและป่าไม้ในการบริหารและอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ให้ความสนใจดึงดูดการลงทุนในด้านการผลิตประกอบธุรกิจ การบริการและการจัดสรรที่ดินให้แก่ชนกลุ่มน้อยและผู้อพยพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด