ยกระดับประสิทธิภาพของการทุนจากภาครัฐในสถานประกอบการ

(VOVWORLD) -เมื่อเช้าวันที่ 7 เมษายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายการบริหารและใช้เงินทุนภาครัฐในการผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ

ในการนี้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจได้ชื่นชมผลงานที่น่ายินดีหลังจากที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเวลาที่ผ่านมา แต่ยังคงมีอุปสรรคต่างๆที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการบริหารและการลงทุนภาครัฐในสถานประกอบการ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อนอื่นคือเปลี่ยนความหมายของประโยคต่างๆที่ถูกระบุในกฎหมายฯ เช่น ความหมายเกี่ยวกับเงินทุนภาครัฐต้องเปลี่ยนเป็นเงินทุนของสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการจะเป็นผู้ดูแลและใช้เงินทุนเหล่านี้ ส่วนรัฐจะเป็นผู้ถือหุ้นเหมือนสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อสามารถกำหนดความรับผิดชอบ สิทธิผลประโยชน์และอำนาจของแต่ฝ่ายในสถานประกอบการ การประเมินประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนภาครัฐในสถานประกอบการก็ต้องปฏิบัติตามกลไกตลาด ซึ่งอาศัยการเพิ่มมูลค่าของเงินทุน เงินปันผลและกำไรในแต่ละปี เพื่อสามารถประเมินประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนภาครัฐในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสถานประกอบการ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด