ยกระดับประสิทธิภาพของสินเชื่อสิทธิพิเศษในการปฏิบัติเป้าหมายแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 23 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ทั่วประเทศเกี่ยวกับบทบาทและประสิทธิภาพของสินเชื่อสิทธิพิเศษในการปฏิบัติเป้าหมายแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับโครงการเป้าหมายแห่งชาติเข้าร่วม
ยกระดับประสิทธิภาพของสินเชื่อสิทธิพิเศษในการปฏิบัติเป้าหมายแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน - ảnh 1ภาพการประชุม (vietnamplus) 

จาก 3 โครงการสินเชื่อ จนถึงขณะนี้ สินเชื่อนโยบายสังคมกำลังได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกว่า 20 โครงการ และมีโครงการต่างๆโดยท้องถิ่น องค์กร บุคคลทั้งภายในและต่างประเทศมอบหมายให้ธนาคารนโยบายเป็นฝ่ายสังคมปฏิบัติ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมปี 2019 ยอดเงินทุนบรรลุเกือบ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินทุนสินเชื่อเพื่อนโยบายสังคมได้ลงทุนให้แก่ทุกตำบล แขวงและตัวเมืองทั่วประเทศ โดยได้เน้นปล่อยเงินกู้ให้แก่เขตชนกลุ่มน้อย เขตเขา เขตที่ประสบอุปสรรค เขตทุรกันดารจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมปี 2019 มีครอบครัวยากจนเกือบ 8 ล้านครอบครัวและผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายได้รับเงินกู้จากธนาคารนโยบายสังคม รวมยอดเงินเกือบ 2 แสน 2 หมื่น 2 พันล้านด่ง ซึ่งมีส่วนร่วมช่วยให้ครอบครัวกว่า 1.4 ล้านครอบครัวหลุดพ้นจากความยากจน

ในการประชุม บรรดาผู้แทนได้วิเคราะห์ผลงานที่ได้บรรลุ บทเรียน ประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน อีกทั้งเสนอให้นายกรัฐมนตรี กระทรวงและหน่วยงานต่างๆเพิ่มการลงทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจนและผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายอื่นๆ โดยเฉพาะครอบครัวในอำเภอและหมู่บ้านยากจน ขยายผลหมู่บ้านดีเด่นที่ปฏิบัติแนวทาง กลไกและนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด