ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐสภา

(VOVworld) รัฐสภาได้ใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่ออภิปราย ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานของรัฐสภาสมัยที่ 13

ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐสภา - ảnh 1
ภาพประกอบข่าว

(VOVworld) –วันที่ 28 มีนาคม รัฐสภาได้ใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่ออภิปราย ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานของรัฐสภาสมัยที่ 13 โดยนอกจากชื่นชมผลสำเร็จของรัฐสภาในการปฏิบัติหน้าที่หลัก 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย นิติบัญญัติ การตรวจสอบสูงสุดและการตัดสินใจปัญหาสำคัญๆของประเทศในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สมาชิกรัฐสภายังเสนอมาตรการแก้ไขเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐสภาในเวลาข้างหน้า พร้อมทั้งเห็นพ้องกันว่า ต้องยกระดับคุณภาพของสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะสมาชิกรัฐสภาอาชีพ นายหวิ่งเหงีย หัวหน้าคณะสมาชิกรัฐสภานครดานังย้ำว่า “ผมสนับสนุนการเพิ่มจำนวนสมาชิกรัฐสภาอาชีพเพื่อมุ่งสู่การทำงานแบบมืออาชีพ ดังนั้นต้องการมีจำนวนสมาชิกที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อการพัฒนาของรัฐสภา ผมขอเรียกร้องให้รัฐสภาสมัยใหม่พิจารณาและเลือกสมาชิกรัฐสภาอาชีพที่มีทักษะความสามารถและมีคุณสมบัติอย่างเพียงพอ”
ในสภาวการณ์ที่มีกฎหมายบางฉบับยังไม่สามารถเข้าสู่ชีวิตได้อย่างจริงจัง สมาชิกรัฐสภาหลายคนได้เสนอว่า รัฐสภาต้อง “พูดไม่” กับร่างกฎหมายที่ไม่มีคุณภาพ นายเหงียนวันเตวี๊ยด สมาชิกรัฐสภาจังหวัดบ่าเหรีย – หวุงเต่าแสดงความคิดเห็นว่า “ในด้านนิติบัญญัติ ผมขอเรียกร้องให้มีการลงโทษถ้าหากไม่ปฏิบัติงานตรงเวลาที่กำหนด ต้องมีความเข้มงวดในขั้นตอนการร่างกฎหมาย ต้องระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหารและไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายที่ไม่มีคุณภาพ”
เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพในการตรวจสอบ นายเหงียนวันเตียน สมาชิกรัฐสภาจังหวัดเตี่ยนยางเผยว่า “พวกเราต้องเปลี่ยนแปลงใหม่และส่งเสริมให้สมาชิกรัฐสภาลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ไม่เป็นภาระให้กับประชาชนในท้องถิ่นและงบของรัฐสภา รวมทั้งส่งเสริมให้คณะกรรมาธิการต่างๆทำการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง”
ในการกล่าวปราศรัยปิดการอภิปรายในวันนี้ นายอวงจูลิว รองประธานรัฐสภาได้เผยว่า การอภิปรายได้มีขึ้นอย่างตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบและได้ระบุถึงข้อจำกัด สาเหตุ ให้ข้อเสนอแนะและประสบการณ์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใหม่การปฏิบัติงานของรัฐสภาในเวลาข้างหน้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด